Omgeving Raalte Boetelerveld en Luttenberg (gewone wandeltocht) (27 km)

02 december 10:00 uur
Hotel de Zwaan, Kerkstraat 2, 8102 EA Raalte
Wim Duteweerd
nog 14 plaatsen beschikbaar

Toelichting: We starten de wandeling oostelijke richting. Eerst door de Marktstraat en langs De Grote Markt. Vervolgens steken we het kanaal over, langs het industrieterrein en naar de buitenkant van het dorp.
We gaan op weg naar het Boetelerveld. Een mooi stukje natura 2000 gebied.

Beschrijving van het Overijssels landschap: “Het Boetelerveld is het laatste stukje natte heide dat is overgebleven van de vroegere uitgestrekte Sallandse Heide. Het is door toeval intact gebleven. De machines om te ontginnen stonden klaar, toen zich in februari 1953 de watersnoodramp voordeed. Al het materieel moest plots naar Zeeland en Zuid-Holland. Na de herstelwerkzaamheden daar, was het denken over ontginnen in Nederland veranderd. Hierdoor is het huidige Boetelerveld in feite een unieke weergave van de Raalter woeste gronden in de tijd van de marken.”
Via een stuk open veld steken we het spoor en de N35 over door het buitengebied van Mariënheem richting Luttenberg.
Via de berg volgen we de weg naar het dorp Luttenberg. Aan de andere kant verlaten we het dorp richting het beginpunt in Raalte.

Het wandeltempo is ongeveer 5,5 – 6  km/u. en de wandeltocht duurt ongeveer 4 – 4,5 uur.

We verzamelen tussen 09:45 en 10:00 u. bij Hotel de Zwaan, Kerkstraat 2, 8102 EA Raalte.

Er is geen horeca onderweg, maar neem evengoed voldoende eten en drinken mee.

Deelname aan deze tocht kost 3 euro (leden 1 euro) en kan contant voldaan worden voor aanvang van de tocht.

Bij verhindering op de dag zelf kan je contact opnemen met de kaartlezer/gids (06-44664951).

Je loopt mee op eigen risico.

Honden: Er mag/mogen geen honden mee met deze wandeling.

Als je met de trein komt kan je worden afgehaald. Neem hierover contact op met de gids.

Bij 3 deelnemers of minder mag de gids/kaartlezer besluiten de wandeltocht te annuleren.

Leden van GreenShoes kunnen zich vanaf nu aanmelden. NIET leden kunnen zich aanmelden vanaf twee weken voor de datum van de wandeling, mits er dan nog plek is.

Opgave voor deze wandeling bij voorkeur per e-mail, maar mag ook telefonisch. Zie telefoonnummer hieronder.

DEELNEMERSLIJST:
01:Gert Jan
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:
10:
11:
12:
13:
14:
15:

Meer informatie en opgeven

Wilt je meer informatie over deze wandeling of wil je je opgeven?
Bel dan 06-22059443 of stuur een e-mail naar harmjanbredewold@gmail.com