Greenshoes Dalfsen

We zitten dringend verlegen om bestuursleden. Door omstandigheden treden er tijdens de komende jaarvergadering in maart 4 van de 5 bestuursleden af. En deze zijn niet herkiesbaar. We zoeken een secretaris, een penningmeester en 2 bestuursleden. Stel je kandidaat door middel van een email naar info@greenshoes.nl of een telefoontje naar 06-48434468. Hier kun je ook meer informatie krijgen.
Het voortbestaan van de vereniging hangt ervan af. Kom op en laat wat van je horen!
Anders geen Midwinterhoorntocht meer, geen Groene Looper, geen Weekend Wandelingen en geen 2 G wandelingen meer.
En ook geen wandelvakanties in binnen of buitenland. De huidige bestuursleden zijn nog wel bereid voor een jaar lang ondersteuning.

 

De wandelvereniging “Green Shoes” is opgericht op dd-mm-eejj met het doel wandelingen te organiseren voor de leden en overige belangstellenden.

De vereniging is bij de KvK geregistreerd onder nummer 55088449 en bestaat uit een 5-koppig bestuur, waarvan een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene bestuursleden.
De vereniging is aangesloten bij Koninklijke Wandel Bond Nederland.

Het officiële postadres van de wandelvereniging is: Stickerstraat 10, 7721 DP  DALFSEN

Iedere natuurlijke persoon kan lid worden van de wandelvereniging. De kosten voor een lidmaatschap zijn € 10,00 per jaar. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op deze website.